ඉන්දු – ශ්‍රී ලංකා ආරක්ෂක සහයෝගීතාවය වර්ධනය කරයි

ඉන්දු – ශ්‍රී ලංකා ආරක්ෂක සහයෝගීතාවය වර්ධනය කරයි

lankawebnews.comApr 15, 20241 min read

ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය විසින් “නව අවස්ථාවන් හඳුනා ගනිමින් නව බැඳීම් නිර්මාණය කරමින්” යන තේමාව යටතේ ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදිත ආරක්ෂක උපකරණ ප්‍රවර්ධනය කිරීමට සහ ආරක්ෂක නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ සහයෝගීතාවය වර්ධනය කළ හැකි ආකාර සොයා බැලීමට සංවිධානය කළ ආරක්ෂක සහයෝගීතා සමුළුවක් 2024 අප්‍රේල්…

අධිවේගී මාර්ග ආදායම මෙන්ම

අධිවේගී මාර්ග ආදායම මෙන්ම

lankawebnews.comApr 15, 20241 min read

ඉකුත් දහය එකොළහ සහ දොළහ යන දින තුළ අධිවේගී මාර්ගවලින් ලද ආදායම රුපියල් මිලියන 126ක් බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි. එම කාලය තුළ වාහන 366,000ක් අධිවේගී මාර්ගවල ධාවනය වී ඇත.…

රුපියලට ලෝකයෙන් සහතිකයක්

රුපියලට ලෝකයෙන් සහතිකයක්

lankawebnews.comApr 15, 20241 min read

2024 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල ලෝකය නැගියන වෙළඳපොළ අතුරින් ඉහළම කාර්ය සාධනය පෙන්වූ මුදල් ඒකකය බවට පත්වී ඇති බව බුලූම්බර්ග් වෙළඳපොළ දත්ත පෙන්වා දී ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍යංශය…

බඩු මිල අඩු කරන්නේ ඡන්දය නිසා

බඩු මිල අඩු කරන්නේ ඡන්දය නිසා

lankawebnews.comApr 15, 20241 min read

ජනතාව සහනයක් වීම පිණිස බඩු මිල අඩු කිරීමට ආණ්ඩුව පියවර ගැනීම අගය කරන නමුත් වර්තමානයේ ආණ්ඩුව භාණ්ඩ කිහිපයක මිල අඩු කර ඇත්තේ ළඟ එන ඡන්දය නිසා බව ජාතික ජන බලවේගයේ…

ගමේ ගිය අයට එන්න විශේෂ බස් හා දුම්රිය

ගමේ ගිය අයට එන්න විශේෂ බස් හා දුම්රිය

lankawebnews.comApr 15, 20241 min read

අවුරුද්දට ගම්බිම් බලා යන මගීන් වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය පසුගිය අප්‍රේල් පස්වෙනිදා ආරම්භ කළ බස් රථ සේවාව දැනටමත් ක්‍රියාත්මක වන අතර ආපසු පැමිණීම උදෙසා එම සේවාවන් දාහත් වැනිදා දක්වා…